Stel cookie voorkeur in

Missie/Visie

Jij bent uniek, jij bent goed zoals je bent. Binnen ons kindcentrum krijgen kinderen wortels en vleugels. Wij leggen een basis aan kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Een wortelstelsel dat een stevig fundament biedt als voorbereiding op de samenleving. De vleugels zijn de onderdelen die zorgen voor het uitvliegen in de maatschappij. Dit geven wij vorm binnen een veilig pedagogisch klimaat. Wij vinden een doorgaande ontwikkelingslijn belangrijk. Daarom werken wij aan gezamenlijke thema’s. De inhoudelijke wereld van de afdeling kinderopvang en ontwikkeling en school zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.