Stel cookie voorkeur in

De eerste schooldag

Wat spannend, de eerste dag naar (een nieuwe) school. Een dag op school ziet er ongeveer zo uit. Om 8.20 uur gaat de deur open en lopen de kinderen met hun ouders naar binnen. De jas en de tas gaan aan de kapstok en het fruit en drinken wordt meegenomen naar de groep. In de groep staat de kring al klaar. In de veiligheid van de kring kunnen de kinderen en de groepsleider elkaar begroeten. Er liggen mooie (prenten)boeken klaar waarin gekeken en gelezen kan worden. Als iedereen in de kring zit om 8.30 uur begint de dag. Dat is het moment dat ouders afscheid nemen van hun kinderen en de groepsleider een kringactiviteit start. Dit kan een gesprekje zijn over een thema, een kind dat een nieuwtje heeft, iemand die een boekpresentatie houdt of een verjaardag viert. Na de kring gaan de kinderen spelen in de verschillende hoeken of buiten spelen. In de midden- en bovenbouw krijgen de kinderen werkinstructie en gaan zij aan de slag met hun weekplanning.

In alle groepen is er tijd voor wereldorientatie. Daarin werken de kinderen vaak samen aan een thema. Groepsvorming, energie, techniek, ridders & kastelen zijn de schoolbrede thema's voor dit jaar. 

De kinderen blijven over en eten in de groep. Daarna hebben zij een half uur pauze waarin buiten gespeeld wordt. Om 14 uur is de school uit. Met de jonge kinderen loopt de groepsleiding mee naar buiten. De oudere kinderen lopen zelf naar het schoolplein waar de ouders staan te wachten. 

Voor alle ’startende’ ouders op onze school is een startersboekje geschreven. Hierin staat handige informatie om het voor het kind en de ouders zo makkelijk mogelijk te maken om de stap te maken naar het basisonderwijs. Hiernaast kan het boekje van zowel de locatie Slot als Park gedownload worden.

Wanneer een kind start op school vult de ouder een entreeformulier in. Na 3 maanden vindt het entreegesprek met de groepsleiding plaats. 

locatie PARK


locatie SLOT