Stel cookie voorkeur in

Basisprincipes

Om het jenaplan herkenbaar te maken, zijn de basisprincipes opgesteld. Deze uitgangspunten geven antwoord op de vraag wat we doen en waarom we die keuzes maken.

In ons dagelijkse doen en laten zijn er momenten dat wij met elkaar praten, ontspannen, werken en feesten. Deze vier basisactiviteiten wisselen elkaar in het dagelijkse leven op een vanzelfsprekende manier af. Zo gebeurt dat ook op school. Wij noemen deze activiteiten: gesprek, spel, werk en viering. Ze zijn de pijlers van het Jenaplan. We ondersteunen de basisactiviteiten met een lesrooster dat bij ons het ritmisch weekplan wordt genoemd. Door deze indeling van tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuis voelen.  

Gesprek

Het gesprek is de basis van veel activiteiten. Gedachten, gevoelens, ervaringen en standpunten worden uitgewisseld. Luisterend naar elkaar leren de kinderen de ander kennen en tegelijkertijd hun gedachten onder woorden te brengen, gevoelens te uiten, meningen te geven en kritisch naar andermans mening te luisteren. Het gesprek is elke dag aan de orde. En, wat heel belangrijk is voor een goed gesprek, meestal gebeurt het in de kring. Je kunt elkaar zien en bent rechtstreeks met elkaar in contact, het is moeilijker je te verschuilen en het saamhorigheidsgevoel wordt versterkt. We gaan in de kring als er iets belangrijks in de groep speelt, maar ook als er iets te bekijken is (kijk –en vertelkring) of te presenteren (boekpresentatie). 

Spel

In de onderbouw ontdekken kleuters de wereld via spel: het liefst met materialen die zo echt mogelijk zijn. In het lokaal is de huishoek ingericht als woonkamer of keuken. Bij het thema groei en bloei is een hoek ingericht als bloemenzaak waarin de kleuters spelen dat zij bloemen schikken en (ver)kopen. In de tijd van sinterklaas worden brieven geschreven in de werkkamer van de Sint. Buiten is de speelplaats natuurgetrouw ingericht met veel zand en hout.  Met pallets, buizen, wastrommels en boomstammetjes worden hutten gebouwd. Tijdens het spel leren de jonge kinderen om te delen met elkaar, conflicten op te lossen en voor zichzelf op te komen: Door spel krijgen zij grip op de wereld.   

Ook in midden- en bovenbouw besteden wij aandacht aan het spel. Kinderen spelen iedere dag een half uur buiten waarin zij rollenspelen doen, een potje voetballen of spelen bij het kukelrek. In de groep zijn dagelijks kringspelletjes om te verbinden of als overgang tussen de activiteiten. Dramales gebruiken wij om het inlevingsvermogen of het zelfvertrouwen te vergroten.

Werk

Met werk bedoelen we het aanleren, oefenen en gebruiken van een aantal schoolse vaardigheden (o.a. lezen, rekenen, taal, schrijven).   

Een groot gedeelte van dit werk vindt plaats binnen het blokuur. Het blokuur bestaat uit momenten van instructie en zelfstandig werken. Ook werken kinderen regelmatig samen. Dit samenwerken wordt op school geoefend en regelmatig besproken door de groepsleider hoe het is gegaan. Wij zorgen er voor dat de kinderen op deze manier verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces van zichzelf en de anderen.  

De kinderen plannen a.d.h.v. een overzicht (weekplanner) hun werk in. Het is de bedoeling dat het werk binnen de aangegeven tijd klaar is. Samen met het kind bekijkt de groepsleider of dat gelukt is en of er andere afspraken moeten worden gemaakt. 

In de onderbouw zien wij het werken als een spel waarin kinderen ervaringen opdoen met materiaal. Zij leren daardoor technieken en vaardigheden. Daardoor krijgen zij  vat op de wereld om hen heen en verruimen deze.

Viering

Een viering is een samenzijn met de eigen groep of met de school. In de viering worden momenten onderstreept die van belang zijn voor de hele school of voor de stamgroep: min of meer feestelijke gebeurtenissen die de moeite waard zijn om bij stil te staan. Hieronder een aantal voorbeelden van een viering: 

De weekopening. Daarin wordt samen de overgang gemaakt van weekeinde naar school. Voor de jarigen wordt gezongen en het nieuwe thema wordt besproken. Hiermee leggen wij de verbinding met de andere groepen.  

De  weeksluiting. Kinderen laten zien wat zij in de voorgaande weken hebben geleerd en presenteren dit aan elkaar. Zoals een groep dat de weeksluiting binnen het thema ruimte heeft voorbereid: een toneelstuk wordt opgevoerd doordat kinderen in een ruimteschip langs de planeten reizen en een lied wordt gezongen wat gaat over de maan.  

De verjaardag van een van de kinderen of groepsleiding. In de groep wordt een verjaardag van een kind uitgebreid gevierd met liedjes, het aansteken van de kaarsjes en een traktatie. De groepsleiders vieren hun verjaardag op een feestelijke manier zoals samen picknicken of naar een speeltuin gaan.   

Daarnaast vieren wij samen christelijke feesten als Kerstmis en Pasen, maar ook sinterklaas en carnaval.