Stel cookie voorkeur in

Contactformulier Jenaplanschool Antonius Abt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alle kinderen zijn welkom op onze school. Voor ieder kind wordt gekeken of er een passend aanbod in huis is. Is dat aanbod er niet voldoende dan worden de ouders en het kind geholpen om ergens anders een passende plek te vinden.  

Het voedingsgebied voor ons kindcentrum zijn kinderen uit Haverleij, Bokhoven en Engelen. Daarnaast worden kinderen uit de omliggende gebieden geplaatst waarvan de ouders bewust voor het Jenaplanonderwijs kiezen.  

Kinderen die worden aangemeld in groep 8,  worden bij uitzondering aangenomen. De tijd die het kind dan op de basisschool resteert, is in de regel te kort om verandering van school te rechtvaardigen. De schoolleiding bepaalt in welke groep en op welke locatie een kind geplaatst kan worden. Dit gebeurt in overleg met de ouders. 

Vul voor meer informatie over aanmelden of een kennismakingsgesprek het contactformulier in.