Stel cookie voorkeur in

Flitsen 2020-2021 (nieuwsbrief)

Flits 1 (07-09-2020)

  Inhoud: Start schooljaar | Reminder tevredenheidsmeting | De Gouden weken | Volgt u ons op Instagram | Uit en Thuis eten | Weeksluiting | Bouwavond | Kennismaken met groepsleider | Gymkleding

Flits 2 (20-09-2020)

  Inhoud: Inval in coronatijd | De bouwavond digitaal | Toestemming beeldmateriaal en social media | Communicatie via Schoudercom | Ouders niet op het schoolplein | Luizenpluizen | Coronaproof sportdag middenbouw | Portretgesprekken inschrijven 

Flits 3  (02-10-2020)

  Inhoud: Corona | Studiedag team | Kind Centrum Monitor ouders | Uitstapjes in coronatijd | Wist u dat…over te laat komen

Flits 4 (28-10-2020)

  Inhoud: Omdenken | Corona richtlijnen | Leesresultaten | Lezen in de media | Gym 

Flits 5 (10-11-2020)

  Inhoud: Ouderbijdrage | Instagram | Artikel Tweeterp over muziek | Voorstellen schoolcontactpersoon

Flits 6 (30-11-2020)

 Inhoud: Sinterklaas op school | Kerst op school voorinformatie | Verzuim | Leuke cursus Engels voor groep 8 | Ouderbijdrage

Flits 7 (12-12-2020)

 Inhoud: Van Sint naar Kerst | Kerst op school | Kerstontbijt | Kerstviering en eten BSO | Afspraken tandarts en orthodontist | Ziekmelden per telefoon | Kun jij filmen? | Kliederkerk 

Flits 8 (10-01-2021)

 Inhoud: Wij wensen jou | Start nieuwe kalenderjaar | Noodopvang | Inspiratietafel 20 januari | Volg ons en deel mee | Inschrijven nieuwe kinderen | Show Mad Science | Artikel uit de Tweeterp van december 2020

Flits 9 (29-01-2021)

 Inhoud: Lockdown | Toestemming voor gebruik beeldmateriaal | Noodopvang | Online lesgeven

Flits 10 (10-02-2021)

  Inhoud: Training Nicole, Merel en Helma | De start na de tweede lock-down | Het testen van kinderen | Waarom studiedagen etc. doorgaan | Carnaval in de eigen stamgroep | De ijsbaan Haverleij

Flits 11 (26-02-2021)

 Inhoud: Fijn gestart | Portretgesprekken verzet naar week 14 | Het Portretgesprek is | Intekenlijst Portretgesprek | Dit deden wij op de studiedag | Beslisboom