Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat er op school gebeurt. Dit loopt uiteen van advies over de begroting tot de protocollen van de groepsindeling. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen wordt voorgelegd aan de MR.  

De MR bestaat uit: 
 
Oudergeleding 

  • Peter Dekkers (voorzitter) 
  • Bas Beckers 
  • Esmiralda Borgt 
  • Jacob de Rotte  

 
Personeelsgeleding 

  • Marjon Sijstermans 
  • Ingrid IJmker 
  • Judith Flux 
  • Marion Rens