Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De MR geeft mede vorm aan het beleid op Jenaplanschool Antonius Abt en draagt bij aan het uitvoeren van dit beleid. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.

Dit doen we door:

· De (beleids)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

· Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Jenaplanschool Antonius Abt beïnvloeden.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving én de samenleving.

Via Schoudercom ontvangen alle ouders de notulen en de conceptagenda van de vergadering.

Oudergeleding:
  • Bas de Laat
  • Cindy Spijkers
  • Funda Saçan
  • Claudine Verbiest
Personeelsgeleding: 
  • Marjon Sijstermans 
  • Anneke Kortooms
  • Sebastian Philippart
  • Ingrid IJmker

De MR vergadert ongeveer zesmaal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: mr@antoniusabt.nl.

De data van de MR-vergaderingen in schooljaar 2020-2021 vinden digitaal plaats. De data worden via het ouderportaal bekendgemaakt.