Stel cookie voorkeur in

Passend onderwijs

Elk kind kent zijn eigen unieke ontwikkeling. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn of voor de gehele schoolperiode. Daarom wordt op school zo passend mogelijk onderwijs aangeboden. Voor het ene kind betekent dat meer uitdaging, voor de ander meer aandacht voor leren of gedrag. 

Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend onderwijs ingegaan. De bedoeling hiervan is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs, kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk kind. 
 
Professionals van verschillende organisaties werken intensief samen binnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij. Het belang van het kind staat altijd voorop, net als het vertrouwen en de eerlijkheid waarmee we informatie uitwisselen. Samen met andere scholen in 's- Hertogenbosch West wordt intensief samengewerkt om alle kinderen uit de wijk zo thuis-nabij-mogelijk onderwijs te bieden.