Stel cookie voorkeur in

Plusgroep

Op onze school kunnen kinderen naar plusgroep Breinsteijn wanneer zij een ontwikkelingsvoorsprong hebben en niet genoeg hebben aan het verrijkingsaanbod in de groep. Iedere week ontmoeten de kinderen van de middenbouw elkaar gedurende een ochtend en de kinderen van de bovenbouw gedurende een dag. 

Bij Breinsteijn staat onderzoekend leren centraal. De kinderen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, samen te werken, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Zoals met een proefje het DNA ontdekken dat in een banaan zit of van een plastic fles een raket te bouwen die gelanceerd wordt. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.