Stel cookie voorkeur in

Voortgang kinderen

Twee keer per jaar vindt een gesprek plaats met ouders en kind over de vorderingen. Voorafgaand aan het gesprek vult de groepsleider een portret in van het kind. In het portret schrijft de groepsleider wat er goed gaat en waar nog aan gewerkt kan worden. Ieder kind schrijft voor zichzelf ook een verslag. Samen met ouders en kind wordt dit tijdens het gesprek besproken en daarna wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld voor de volgende periode.  

Met de kinderen van groep 8 vindt in februari een gesprek plaats over het voortgezet onderwijs. Hierin wordt in overleg met groepsleider, ouder en kind gekeken wat de beste keuze hierin is.