Stel cookie voorkeur in

Wortels & vleugels

Op school leggen wij een basis aan kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Wij gebruiken hiervoor de volgende metafoor. Kinderen krijgen bij ons wortels en vleugels: de basis, een wortelstelsel dat een stevig fundament biedt als voorbereiding op de samenleving. De stam is het kind. De wortels zorgen ervoor dat de voeding via de stam de vleugels bereikt. En de vleugels zorgen voor het uitvliegen in de maatschappij.  

Hoe er bij ons aan de basis wordt gewerkt is als volgt: 

Onder kennis verstaan we de ‘zaakvakken’ (taal, schrijven, lezen, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve technieken, denktechnieken) die we aanbieden. Deze kennis is nodig voor de ontwikkeling op alle terreinen.  

Onder vaardigheden verstaan we creatief denken, sociale vaardigheden ontwikkelen, kennis toepassen in onderzoek en verkenning van de wereld.  

Onder persoonlijkheid verstaan we normen, waarden en tradities die je vormen, zelfkennis, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing.