Stel cookie voorkeur in

KDV en peuterarrangement

Kinderopvang en ontwikkeling 

Binnen ons Jenaplan Kindcentrum kijken we naar wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben. Zo ligt de focus voor onze allerkleinsten op geborgenheid, rust en regelmaat en is er extra aandacht voor contact met de ouders. Anders dan bij de peuters voor wie we een didactisch uitdagend programma in petto hebben: ons peuter-kleuterprogramma. Omdat we samen met het onderwijs inhoudelijk één team vormen, draaien onze pedagogisch medewerkers dit programma samen met onze onderwijscollega’s. In onze gebouwen hebben we gezamenlijke speel- en leerateliers gerealiseerd waar kinderen van 2 tot 6 jaar samen spelen en leren. Samen creëren we zo een constante speel- en leerlijn.

Bij Jenaplan Kindcentrum kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds terecht voor opvang, educatie en onderwijs. De kinderopvang werkt met dagdelen. Gezinnen kunnen kiezen voor halve of hele dagen. Peuters kunnen daarnaast ook een paar ochtenden in de week deelnemen aan het peuter-kleuterprogramma.

Oog voor ouders

Werk combineren met de zorg voor kinderen is niet altijd even makkelijk. Bij de kinderopvang en ontwikkeling 0-13 jaar hebben we oog voor ouders en staan we op zulke momenten klaar als partner in de opvoeding. Onze arrangementen bieden voor elk gezin een passende oplossing en door middel van onze oudercommissie stemmen we periodiek met ouders af. Ook maken we gebruik van een speciale online omgeving, zodat ouders altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind(eren) en de organisatie. Daarnaast is er natuurlijk het persoonlijk contact dat dagelijks plaatsvindt tussen onze pedagogisch medewerkers en ouders.

Praktische informatie

Bij Jenaplan Kindcentrum kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur terecht. Ook in vakanties en op onderwijsvrije dagen bieden wij opvang. Kinderen kunnen ook op studiedagen gebruik maken van de kinderopvang (dit valt buiten het standaardtarief).

 

Wij zijn alleen gesloten tussen kerst en Oud en Nieuw en op nationale feestdagen. Op 2 januari zijn de kinderen weer van harte welkom.

Wij werken met dagdelen. Zo kunnen ouders kiezen voor halve of hele dagen. Peuters kunnen daarnaast ook een paar ochtenden in de week deelnemen aan het peuter-kleuterprogramma (peuterarrangement). De onderwijstijden binnen ons Kindcentrum zijn een vast gegeven, maar de opvang biedt indien gewenst een aanvullend pakket.

Arrangementen

Dagopvang-arrangement        0-4 jaar 
Peuterarrangement               2,5-4 jaar
Ochtend-arrangement            4-13 jaar
Middag-arrangement              4-13 jaar
Vakantie-arrangement            4-13 jaar

Peuterarrangement EIGENWIJZE kinderopvang

De peutergroep is een paar uur in de ochtend geopend. De peutergroep wordt bezocht door kinderen die de hele dag op het kindcentrum verblijven. De peutergroep wordt bezocht door kinderen die specifiek voor het peuterwerk komen. De peutergroep is een groep waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar met elkaar een paar keer in de week met elkaar spelend leren.

We komen samen in een kring voor een liedje, versje, verhaaltje of andere taalactiviteit. Er is tijd om te spelen in de hoeken zoals de bouwhoek en de huishoek. We spelen samen met de kinderen buiten.

In de peutergroep wordt gewerkt met thema’s. Een thema is een onderwerp waar kinderen op een bepaald moment belangstelling voor kunnen hebben. Het kunnen actuele gebeurtenissen zijn of thema’s uit de methode Peuterplein.

Op deze manier zijn we bezig met taal, lezen, woordenschat, rekenen, motoriek, wie ben ik, wat kan ik, wat doe ik, de wereld om mij heen, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en dans. Zo helpen we onze peuters elke dag een stapje verder. We leren ze samen spelen en de wereld ontdekken.

De overstap naar groep 1-2 maken we zo klein mogelijk. Peuter- en kleutermedewerkers werken zo veel en zo goed als mogelijk samen. Wanneer kinderen vier jaar worden, gaan ze naar groep 1 van het onderwijs.

Peuterarrangement (2,5-4 jaar)

Dinsdag      08.45 uur - 11.45 uur
Donderdag  08.45 uur - 11.45 uur
Overige dagen gesloten

Het peuterarrangement is gesloten tijdens schoolvakanties.