Klassenvergadering

Kinderen praten in de klassenvergadering over groepsactiviteiten of actuele zaken die spelen. Zij leren met elkaar om te gaan in een vergadersetting, oefenen burgerschap, sociale integratie en omgaan met inspraak. Kinderen leren dat je alleen iets kunt bereiken als je samen overlegt en dat je door te luisteren naar elkaar tot een gezamenlijk besluit kunt komen. Ze worden eigenaar van verschillende onderwerpen; hun mening telt mee!

In de klassenvergadering leren kinderen vaardigheden als:
luisteren, spreken, notuleren en leidinggeven.

Hoe ziet een klassenvergadering eruit?

De vergadering is op een vast tijdstip en heeft een vaste duur. Er zijn drie wisselende rollen: de rol van voorzitter, van notulist en van tijdbewaker. Aan de hand van een agenda legt de notulist de actiepunten en besluiten vast in een actielijst. Ieder kind kan tips en tops voor de agenda inbrengen. Aan het einde van de klassenvergadering is er een evaluatie.

Dit geven we kinderen mee als bagage voor later, in de maatschappij.