Medezeggenschapsraad

De MR geeft mede vorm, en draagt bij aan de uitvoer van het beleid van onze school. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en medewerkers om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en medewerkers te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • (beleids)Voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht
  • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden

Centraal staat daarbij hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving én de samenleving.

De MR leden in dit schooljaar zijn: 

OudergeledingPersoneelsgeleding
Cindy SpijkersMarjon Sijstermans 
Bas de LaatIngrid Ijmker
 Sahine Merx
  

De MR vergadert ongeveer zesmaal per jaar en de data worden via Schoudercom bekend gemaakt. In dit schooljaar zijn de vergaderingen digitaal. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar, dus ben je van harte welkom om eens aan te sluiten. Via Schoudercom ontvangen alle ouders de notulen en de agenda van de MR-vergaderingen. Wanneer je vragen hebt of meer informatie wilt kan je een e-mail sturen naar: mr@antoniusabt.nl.