Schoolgids en jaarverslag

In de Schoolgids willen wij een goed beeld schetsen van ons onderwijs en aangeven hoe de doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar ontstaat. Naast de praktische informatie is ook uitgebreid beschreven over onze missie en visie, het volgen en zorgen van kinderen en de kwaliteiten van onze school.

In de Schoolgidsbijlage vind je extra informatie met betrekking tot het huidige schooljaar.

Het Bestuursverslag geeft een beeld over de achtergronden en cijfers die betrekking hebben op ons bestuur.