Jenaplan-kernkwaliteiten

Een jenaplanschool is ervaringsgericht. 
We laten kinderen veel ervaringen opdoen en maken gebruik van de ervaringen van kinderen. We leren door ervaringen!

Een jenaplanschool is ontwikkelingsgericht.
We dagen kinderen uit om competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. We leren kinderen hoe te leren, stimuleren ontwikkeling en maken een doordachte leerstofkeuze. We zorgen ervoor dat kinderen kunnen presteren!

Een jenaplanschool is coöperatief.
Samen werken, helpen, zorgdragen voor elkaar. Samen spreken, -spelen, - beslissen, -vieren. Dat alles maakt de school tot een leef- en werkgemeenschap. Leren is sociaal leren, samen problemen oplossen en evalueren.

Een jenaplanschool is wereldoriënterend.
Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Kermerkend is het ervaren, ontdekken en onderzoeken met veel aandacht voor de kleine actualiteit. 

Een jenaplanschool is kritisch.
We ontwikkelen een kritisch-, constructieve instelling ten aanzien van samenleving en cultuur en leren kinderen kritisch te denken. 

Een jenaplanschool is zingevend.
We geven gericht aandacht aan zingeving.
(verhalen, symbolen, stilte, meditatie en samen nadenken/praten over "zin"-vragen).