Jenaplan: pedagogische opdracht

Betrokkenheid, een gevoel van “ik kan het” én goed in je vel zitten is voor ons de basis.
De relatie van het kind met de groepsleider is daarbij heel belangrijk.

Vanuit die goede relatie geven we vertrouwen en bieden we hulp aan kinderen en spreken we hen aan op hun verantwoordelijkheid. Door kinderen op de juiste manier te helpen en te ondersteunen wordt hun motivatie bevorderd. De innerlijke drive van waaruit de kinderen werken en leven wordt aangesproken.

Wij voelen ons verantwoordelijk om eraan bij te dragen dat kinderen gelukkig en goed kunnen opgroeien. Wij begeleiden en instrueren op een positieve manier en laten kinderen zelf het werk doen.

Wij besteden aan onze pedagogische aanpak veel aandacht en dat zie je terug in:

  • De groepen, de kringgesprekken, het (buiten)spelen, het (samen) werken, het vieren, het schoolkamp en tijdens excursies of andere projecten.