Jenaplan kernkwaliteiten

In ons dagelijks leven praten, ontspannen, werken en feesten we met elkaar. Dit wisselt elkaar op een vanzelfsprekende manier af. Zo gebeurt dat ook op onze school waar we deze basisactiviteiten gesprek, spel werk en vieren noemen. De basisactiviteiten zijn opgenomen in een weekrooster dat bij ons het ritmisch weekplan wordt genoemd. 

Gesprek

Het goede gesprek is de basis van veel activiteiten en elke dag aan de orde. Gedachten, gevoelens, ervaringen en standpunten worden uitgewisseld. Luisterend naar elkaar leren de kinderen de ander kennen en tegelijkertijd hun gedachten onder woorden te brengen, gevoelens te uiten, meningen te geven en kritisch naar andermans mening te luisteren. We kiezen vaak voor het gesprek in een kring, omdat je elkaar goed kunt zien en rechtstreeks met elkaar in contact bent waardoor het saamhorigheidsgevoel wordt versterkt. 

Spel

In de onderbouw ontdekken kinderen de wereld via spel met materialen die zo echt mogelijk zijn. In het lokaal is een hoek ingericht als woonkamer of keuken. Bij het thema groei en bloei is een hoek ingericht als bloemenzaak. In de tijd van sinterklaas worden brieven geschreven in de werkkamer van de Sint. Buiten is de speelplaats  ingericht met veel zand en hout. Met pallets, buizen, wastrommels en boomstammetjes worden hutten gebouwd. Tijdens het spel leren de jonge kinderen om te delen met elkaar, conflicten op te lossen en voor zichzelf op te komen: Door spel krijgen zij grip op de wereld.   

Ook in midden- en bovenbouw besteden wij aandacht aan het spel. Kinderen spelen iedere dag buiten. Zij spelen rollenspelen, potje voetballen of bij het kukelrek. Ook in de groep spelen we dagelijks (kring)spelletjes om te verbinden of als overgang tussen de activiteiten. Dramales gebruiken wij om het inlevingsvermogen of het zelfvertrouwen te vergroten.

Werk

Met werk bedoelen we het aanleren, oefenen en gebruiken van schoolse vaardigheden (o.a. lezen, rekenen, taal, schrijven).   Een groot gedeelte van dit werk vindt plaats binnen het blokuur. Het blokuur bestaat uit momenten van instructie en zelfstandig werken. Ook werken kinderen samen. Dit samenwerken wordt geoefend en we bespreken regelmatig met de kinderen hoe het is gegaan. Wij zorgen ervoor dat de kinderen op deze manier verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces van zichzelf en de anderen.  De kinderen plannen met hun weekplanner hun werk in. Samen met het kind bekijkt de groepsleider of dat gelukt is en of er andere afspraken moeten worden gemaakt. 

Vieren

Vieren doen we in een viering. Een viering is een samenzijn met de eigen groep of met de hele school. In een e viering worden momenten onderstreept die van belang zijn; gebeurtenissen die de moeite waard zijn om bij stil te staan. Voorbeelden van vieringen zijn:

  • Weekopening waarin de overgang wordt gemaakt van weekeinde naar school. Voor de jarigen wordt gezongen en het nieuwe thema wordt besproken.
  • Weeksluiting waarin kinderen laten zien wat zij hebben geleerd. Dit kan zijn in de vorm van een powerpoint presentatie, een muurkrant, gedicht, toneelstuk, lied, schilderij etc.
  • Verjaardag van een kinderen of groepsleider waarin wordt gevierd met liedjes, het aansteken van de kaarsjes en een traktatie.
  • Feesten als Kerstmis en Pasen, Sinterklaas en carnaval.  
  • Samen “rouwen” is ook een vorm van samen een gebeurtenis onderstrepen die van belang is.