Jenaplan-basisactiviteiten

In ons dagelijks leven praten, ontspannen, werken en feesten we met elkaar. Dit wisselt elkaar op een vanzelfsprekende manier af. Zo gebeurt dat ook op onze school waar we deze basisactiviteiten gesprek, spel werk en vieren noemen. De basisactiviteiten zijn opgenomen in een weekrooster dat bij ons het ritmisch weekplan wordt genoemd. 

Gesprek

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we elkaar informeren, leren begrijpen of elkaar aanspreken op gedrag. Als we met elkaar praten, zitten we in de kring. Dan kunnen we elkaar goed zien en zijn we meer bij elkaar betrokken. Kinderen vertellen over hun belevenissen. Soms nemen ze iets van huis mee dat ze aan anderen willen laten zien, soms hebben ze iets voorbereid. Deze momenten zijn aanleiding om verder te praten over een onderwerp dat iedereen aangaat of tot het houden van een leergesprek. Op Antonius Abt kennen we de vertelkring, taalkring, rekenkring, actualiteitenkring, bonokring, observatiekring, verslagkring, instructiekring, verjaardagskring, evaluatiekring en spelkring.

Spel

Al spelend leer je het meest. Spel en bewegen zijn onmisbare onderdelen in de ontwikkeling van kinderen. Pas als de wereld voldoende spelend ervaren is, kunnen kinderen overgaan tot het abstracte leren. Goed spelen bevordert het rijpen van de verbindingen tussen de beide hersenhelften. Tijdens het spel krijgen kinderen de kans de wereld te ontdekken en te ervaren. Door samen te spelen, het imiteren van grote mensen en te experimenteren verkennen kinderen de wereld om hen heen. Daarnaast leren zij creatief met hun leefwereld om te gaan. Naast spel wordt er op Antonius Abt veel bewogen. Samen bewegen, samen spelen en samen bewegen draagt bij aan meer plezier en beter samen werken. Bewegen en spelen zorgt voor betere concentratie. Spel en bewegend leren maken een wezenlijk deel uit van ons onderwijs en krijgen per ontwikkelingsfase een daarbij horend accent.

Werk

Op onze school werken we grotendeels in projectvorm. Deze projecten staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Voor een deel wordt het project ingevuld door de kinderen zelf. Onze rijke leeromgeving en enthousiaste groepsleiders voegen spelelementen toe zodat alle leerdoelen behaald worden, Korte instructies bieden kinderen handvatten om nieuwe doelen direct in praktijksituaties toe te passen. Elk thema bevat verplichte leerstof uit de verschillende vakken (rekenen, spelling, taal). Tevens zijn de tussendoelen en leerlijnen van Wereldoriëntatie hieraan gekoppeld. Wij begeleiden kinderen bij het plannen van hun eigen werk, zodat zij dit in de toekomst zelfstandig kunnen.

Viering

Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. We vieren zowel in de stamgroep als met de hele school. Je kunt hierbij denken aan het openen en afsluiten van thema's, het vieren van feesten en het presenteren van werk of creatieve activiteiten. Op Antonius Abt zoeken we in de vieringen actief de samenwerking met ouders en de omgeving op. Door samen te vieren laten we aan elkaar zien wat ons hoofd, hart en handen bezig houdt.

Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af en is vastgelegd in ons ritmisch weekplan. Werken met het ritmisch weekplan betekent dat we niet werken met een vooraf vastgesteld rooster met uren en tijden, maar dat we ruimte bieden aan dat wat het kind nodig heeft. Het programma is herkenbaar maar de duur en volgorde kan veranderen. Onze groepsleiders observeren en bepalen hoe lang activiteiten duren. Onze groepsleiders hebben een groot gevoel voor effectiviteit en kwaliteit van leer- en spelsituaties. Op deze manier benutten wij onze leertijd optimaal.