Ouderparticipatie

Wij zien ouders als eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en wij dragen (vanuit onze professionaliteit) bij aan die opvoeding. Dat kunnen wij alleen als we dat samen doen met ouders vanuit een goede relatie.

Die relatie loopt van elkaar informeren - via elkaar helpen - naar medezeggenschap - en soms naar zeggenschap. De ene keer betekent het dat we luisteren naar de inbreng van ouders, terwijl we een andere keer meedenken en adviseren over een moeilijke thuissituatie.

Samen met ouders geven wij ons onderwijs vorm en krijgen ouders de ruimte om initiatieven te ontplooien, creatief mee te denken en activiteiten te organiseren. De samenspraak met ouders gebeurt op een respectvolle en harmonieuze manier.