Passend onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat betekent dat wanneer jouw kind bij ons is ingeschreven, wij verantwoordelijk zijn om een passende onderwijsplek te vinden. Dit kan zijn op onze school, eventueel met extra ondersteuning, of op andere school in de wijk, de regio of in het speciaal onderwijs.

Als wij niet aan de ondersteuningsbehoefte van jouw kind kunnen voldoen, dan organiseren wij de ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. Wij behoren tot het samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij, (SWV PO de Meierij).

Ondersteuning

Als ouder kies je een school voor je kind. Het is belangrijk goed te weten welke ondersteuningsmogelijkheden de school van jouw keuze heeft. In ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) staat beschreven wij de basisondersteuning vormgeven, welke extra ondersteuning wij kunnen bieden en hoe we deze ondersteuning organiseren.

De ondersteuning op onze school bestaat uit:

1.    Basiskwaliteit

De norm die de onderwijsinspectie voor alle scholen stelt

2.    Basisondersteuning

De ondersteuning die elke school biedt aan alle leerlingen. Denk daarbij aan afspraken met betrekking tot het aanbod voor kinderen met dyslexie of dyscalculie, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor kinderen die dat nodig hebben, programma’s en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen en een protocol voor medische handelingen.

Binnen de basisondersteuning valt ook de lichte ondersteuning. Voor kinderen die tijdelijk iets meer nodig hebben op het gebied van gedrag of leren, krijgen scholen financiering waarmee zij eigen maatregelen nemen en lichte ondersteuning bieden. Denk daarbij aan pre-teaching zijn voor een bepaald vakgebied. De ondersteuning wie we geven in Breinsteijn en de Werkplaats vallen ook onder de lichte ondersteuning.

3.    Extra ondersteuning: arrangement

We bieden extra ondersteuning aan kinderen die meer aanbod of een specifieke begeleiding nodig hebben, wat de basisondersteuning én lichte ondersteuning overschrijdt. Deze leerlingen krijgen een individueel arrangement. Individuele arrangementen variëren in aard, intensiteit en inzet van tijd, ondersteunings- en financiële middelen. Ze zijn passend bij de individuele ondersteuningsgbehoefte van het kind, maar houden ook rekening met de context. Tijdens het onderwijsleerproces wordt de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd. De extra middelen voor een arrangement worden aangevraagd bij en gefinancierd door het SWV PO de Meierij.