Kinderforum

Een aantal kinderen uit de bovenbouw vormen het kinderforum. Als school vinden we het belangrijk om te weten wat kinderen vinden van wat er op school gebeurt. Ook willen we kinderen graag mee laten beslissen over bepaalde onderwerpen.

Om te horen wat er bij de kinderen speelt haalt het kinderforum informatie op in de onderbouw en de middenbouw. Zij nemen die informatie mee naar de vergadering van het kinderforum. Tijdens een vergadering van het kinderforum laten de kinderen hun ideeën en wensen horen en beslissen zij mee over schoolse zaken. Dat motiveert ook andere kinderen om ideeën naar buiten te brengen. De notulist maakt aantekeningen van de afspraken en actiepunten. Na iedere vergadering verzorgen de kinderen een terugkoppeling naar alle groepen.

De vergadering wordt geleid door 1 of 2 ouders van kinderen uit de bovenbouw. Als er concrete plannen wordt een afspraak gemaakt  met de schoolleider om hun ideeën kenbaar te maken. Samen gaan ze kijken of ze de wensen kunnen omzetten in actiepunten. De kinderen hebben daarmee een stem die gehoord wordt. 

Door middel van het kinderforum leren kinderen doelen formuleren, kritisch na te denken, opkomen voor hun belangen/rechten en te uiten wat er in hun omgaat.

Reacties van kinderen uit het Kinderforum (waarom wil jij graag bij het Kinderforum?)

‘’Ik zit bij het kinderforum omdat ik graag wil dat de wensen van alle kinderen gehoord worden.’’

‘’Ik wil ervoor zorgen dat iedereen met plezier naar school gaat.’’

‘’Ik wil graag meer aandacht voor ‘anders leren’.’’

Mede dankzij ons kinderforum werd in 2019 het Peter Panveld gerealiseerd. Lees hier het artikel uit het Brabants Dagblad van 18-04-2019: "Nieuw trapveldje bij Slot Haverleij". Of bekijk hiernaast het filmpje op facebook.