Pauze en lunch

 

In de ochtend

  • Eten alle kinderen  in de stamgroep een meegebracht stukje fruit of een boterham

  • Op locatie Park  gaan de kinderen daarnaast een kwartier naar buiten om lekker vrij te spelen.

  • Op locatie Slot  gaan de kinderen van de middenbouw een kwartier naar buiten voor een bewegend-leeractiviteit.  

Tussen de middag

  • Eten alle kinderen in de stamgroep hun meegebrachte lunch. 

  • Op locatie Park gaan de kinderen nog een kwartier naar buiten om vrij te spelen.

  • Op locatie Slot  gaan de kinderen van de middenbouw nog een half uur naar buiten om vrij te spelen. De bovenbouw gaat naar het Peterpanveld (nabijgelegen speelterrein) en heeft daar nog een half uur om vrij te spelen. 

Kinderen van de onderbouw spelen gemiddeld 1,5 uur per dag
buiten of in de speelzaal