Jonge Kind Groep

Onze school is er trots op dat we sinds 2019 een Jonge Kind Groep hebben op locatie Park.

In deze groep zitten kinderen (4-7 jaar) die vanuit een voorschoolse voorziening, een zorgorganisatie of het basisonderwijs bij ons worden aangemeld. Deze aanmelding (toeleiding) verloopt onder regie van het  Samenwerkingsverband PO De Meierij. 

Het gaat om kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan de start van hun schoolloopbaan. 

Deze kinderen, waarvan we verwachten dat zij zich in de juiste omgeving zó kunnen ontwikkelen dat zij op termijn op een “gewone” basisschool kunnen instromen, bieden wij een kleine stamgroep met extra ondersteuning en begeleiding.  

In de Jonge Kind groep komen pedagogische doelen op de eerste plaats. De leef- en leeromgeving is voorspelbaar, gestructureerd en biedt veiligheid. De groepsleiders geven duidelijk grenzen aan en handelen consequent. Daarnaast brengen we in beeld waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling, zodat we ons aanbod en onze aanpak daar precies op kunnen afstemmen.

De Jonge Kind Groep wordt geleid door een groepsleider die ondersteund wordt door een leraar ondersteuner en/of een onderwijsassistent. Er zitten gemiddeld 12 kinderen in de Jonge Kind Groep. 

De Jonge Kind Groep omdat...
Elk kind een goede start verdient!