Medezeggenschapsraad

De MR geeft mede vorm, en draagt bij aan de uitvoer van het beleid van onze school. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en medewerkers om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en medewerkers te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • (beleids)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht;
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden.

Centraal staat daarbij hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving én de samenleving.

De MR leden in dit schooljaar zijn: 

Oudergeleding Personeelsgeleding
Daan van Santen (voorzitter) Marjon Sijstermans 
Cindy Spijkers Ingrid Ijmker
Inge Klerks - Van Biesen Sahine Merx
   

De MR vergadert ongeveer zesmaal per jaar en de data worden via Schoudercom bekend gemaakt. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar, dus ben je van harte welkom om eens aan te sluiten, ook als ze digitaal plaatsvinden. Via Schoudercom ontvangen alle ouders de notulen en de agenda van de MR-vergaderingen. Wanneer je vragen hebt of meer informatie wilt, kun je een e-mail sturen naar: mr@antoniusabt.nl.