Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk om ouders/verzorgers regelmatig en goed te informeren over het onderwijs bij ons op school. Samen met ouders/verzorgers zijn we verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling jouw het kind. Daarom brengen we je op verschillende momenten in het jaar op de hoogte brengen van alle relevante zaken

Kennismakingsgesprek

Voordat kinderen bij ons op school komen, hebben ouders/verzorgers een persoonlijk gesprek. We bespreken tijdens dit gesprek hoe er wordt gewerkt, welke visie de basis vormt, hoe een schooldag eruit ziet, wat Jenaplanschool Antonius Abt zo bijzonder maakt en wat  je kan verwachten als de keuze op onze school valt.

Stamgroepavond/bouwavond

In één van de eerste weken van het schooljaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor de stamgroepavond. Tijdens deze avond wordt informatie en uitleg gegeven over het dagritme; het werken met kinderen, de werkvormen en de lesinhoud in de onder-, midden- en/of bovenbouw. Ook is er tijdens deze avond ruimte om vragen te stellen, om kennis te maken met de groepsleider(s) en om andere ouders te ontmoeten.

Portretgesprekken

Aan het begin van het schooljaar nodigen wij de kinderen en hun ouders/verzorgers samen uit voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek staat het welbevinden van jouw kind centraal en wordt er gesproken over ons ondersteuningsaanbod. In februari word je samen met je kind uitgenodigd om de leerdoelen van jouw kind met de groepsleider te bespreken. De groepsleider informeert je over de totale ontwikkeling van jouw kind. In al deze gesprekken is jouw kind voor ons een serieuze gesprekspartner.

Natuurlijk kunnen er ook tussentijdse gesprekken plaatsvinden als jij, je kind of de stamgroepleider daar behoefte aan heeft. 

(Pré)Adviesgesprekken

De adviesgesprekken zijn in januari. Samen met ouders/verzorgers en het kind van groep 8 bespreekt de groepsleider(s) welke vorm van onderwijs en welk niveau het meest passend zal zijn voor het kind. De préadviesgesprekken voor groep 7 zijn in maart.

Flits

Tweewekelijks krijg je de nieuwsbrief genaamd: “De Flits.” In de Flits staan belangrijke en informatieve mededelingen van onze school. Ook is er in de Flits een agenda opgenomen, met daarin de belangrijkste data van activiteiten en gebeurtenissen. Op deze manier blijf je goed op de hoogte van alle zaken die spelen. De Flits is te lezen als document in je mailbox van Social Schools.

Social Schools

De communicatie van en met ouders verloopt via het ouderportaal Social Schools. Onze ouderportaalomgeving is alleen voor medewerkers en ouders/verzorgers van Antonius Abt te gebruiken. Via Social Schools ontvang je de Flits, mails, enquêtes en andere berichten met (dringende) informatie.

Schoolplan en schoolgids

Het schoolplan is een officieel document met daarin alle belangrijke informatie met betrekking Antonius Abt. Het schoolplan heeft een geldigheid van 4 jaar.

Ieder jaar wordt, aan het begin van het schooljaar, de schoolgids gepubliceerd met specifieke informatie van dat schooljaar. De schoolgids wordt goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Inspiratietafels

Omdat we de mening van ouders over allerlei zaken erg graag willen weten en omdat we graag met elkaar van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen worden er vier keer per jaar inspiratietafels georganiseerd. Elke ouder krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan de inspiratietafel en met ons het gesprek te voeten over allerlei onderwerpen. Soms aangedragen oor de school, maar ook ouders kunnen onderwerpen inbrengen.