Stamgroepwerk

Stamgroepwerk is het hart van ons onderwijs

Bij stamgroepwerk gaat het om verwondering, nieuwsgierigheid, leren hoe te leren en kritisch leren denken. Dit in verbondenheid met jezelf én de wereld. Bij stamgroepwerk, pas je toe wat je in de cursussen hebt geleerd en oefen je samen met andere kinderen het "leren leven." Dat doe je door samen te spreken, te werken, te spelen en te vieren. 

Stamgroepwerk begint met de belangstelling, motivatie en interesse opwekken van de groep rondom een thema. Daarna gaan de kinderen rondom dat thema een mindmap en vragen te maken. Ook bedenken zij doelen die ze willen bereiken tijdens het werken rondom dit thema. De mindmap(s), vragen en doelen vormen  de onderlegger voor het werken rondom het thema.

De taken worden verdeeld en kinderen voeren gesprekken over de doelen die ze willen bereiken, wat daarvoor nodig is en hoe ze daar willen komen. Daarna werken zij toe naar een presentatie; die in de groep, tijdens de weeksluiting, aan ouders of andere belangstellende gegeven wordt.

De groepsleider begeleidt dit proces en zorgt ervoor dat de (kern)doelen, eigen doelen van kinderen worden gehaald en dat hun vragen worden beantwoord.