Cursussen

Op school verwerven kinderen kennis, leren ze strategieën en oefenen ze vaardigheden.
Voor de vakken spelling, rekenen en (technisch en begrijpend) lezen doen we dit in cursussen.

Tijdens een cursus activeren we de kinderen, vertellen we de kinderen wat ze gaan leren en geven we daarover een (korte) instructie. Daarna gaan de kinderen oefenen en de lesstof verwerken. Tijdens de verwerking werken de kinderen samen of alleen en geven we feedback. Aan het eind van een cursus reflecteren we samen met de kinderen en stellen we vragen over wat ze geleerd hebben, wat goed gegaan is en hoe dat kwam. Ook kinderen geven elkaar (meestal tijdens het verwerken) instructie.  

Omdat kinderen beter leren, als ze begrijpen wat ze met het geleerde kunnen, proberen we de aangeboden doelen altijd aan een persoonlijk doel te verbinden. Ook geven we aan wat de relatie met wereldoriëntatie is. Door deze koppeling te maken wordt dat wat je geleerd hebt in de cursus, toegepast tijdens wereldoriëntatie en daarmee functioneel. 

Bij de cursussen groeperen we de kinderen zo dat ze ongeveer eenzelfde niveau hebben qua kennis en vaardigheden.