Antonius Abt

Al vele jaren werken we als school in een kindcentrum samen met Eigenwijze Kinderopvang om kinderen een voor-, tijdens en naschools aanbod te bieden. Een aanbod dat zo dicht mogelijk bij elkaar ligt, maar dat wel het eigen karakter van elke afzonderlijke organisatie blijft weerspiegelen. We doen veel dingen samen en zijn trots op onze fijne samenwerking. Er is een soepele overgang van kinderen van opvang naar onderwijs. Naast eenzelfde kijk op kinderen is er een goede inhoudelijke afstemming met betrekking tot onze aanpak, aanbod en thema's.