Missie

Kinderen weten het al lang: spelen is de beste manier van leren. Als jenaplanschool richten wij ons onderwijs zo in dat kinderen nieuwsgierig worden naar de wereld om hen heen. Wij zijn trots op onze natuurspeeltuinen, onze sportpleinen, onze moestuinen en onze ateliers. Onze binnen- en buitenruimtes dagen kinderen uit de wereld te ontdekken, stimuleren het samen spelen en sporten en leveren de mooiste ingrediënten voor ons onderwijs. De wereld om ons heen biedt een denkkader waarin verwondering alle ruimte krijgt.

Binnen onze veilige, uitdagende en huiselijke ruimtes maken wij kinderen nieuwsgierig om al spelend nieuwe dingen uit te proberen, te ontdekken, anders te doen. Op Jenaplanschool Antonius Abt zit niet ieder kind tegelijk hetzelfde werkje te doen. Kinderen verschillen en de manier waarop zij leren ook. Onze stamgroepen bieden ruimte voor instructie in kleine groepjes en opdrachten die passen bij hoe het kind leert. Op Antonius Abt krijgt ieder kind onderwijs wat past bij haar manier van leren. Of je nu een hoogvlieger of een tandje-bij-zetter bent, onze groepsleiders maken het leren leuk en halen het hoogst haalbare uit ieder kind.