Missie

Wortels en vleugels

We bieden het kind een basis aan het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid.
We bedoelen met:

  • Kennis:
    Vakken zoals taal, schrijven, lezen, rekenen en wereldoriëntatie
  • Vaardigheden:
    Creatief kunnen denken, sociale vaardigheden ontwikkelen, zelfredzaam zijn, denktechnieken gebruiken en het toepassen van de opgedane kennis
  • Persoonlijkheid:
    Normen, waarden, tradities, zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfsturing.

Dit zorgt voor een stevig fundament om later zelfstandig in de samenleving te functioneren.

Het kind (de stam) staat met zijn/haar wortels stevig in de grond en vliegt met vleugels uit in de maatschappij.