Raad van Toezicht

Onze school heeft een eigen Raad van Toezicht. De RvT heeft een aantal wettelijke taken, en voert hierover gesprekken met de directeur-bestuurder.  

De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

Mevrouw J.M. van Zundert
De heer A.D.C.W. Meijvis
De heer H. Schoonakker
Mevrouw Tinie van Aalsum

De Heer R.Th.J. van 't Zelfde (voorzitter)