Kernwaarden

Zo maken wij het verschil!

Bij alles wat we doen in onze school, ons onderwijsaanbod en onze aanpak gaan we uit van onze kernwaarden:

Geluk

Jij bent belangrijk! Wij willen weten wie jij bent, wat je nodig hebt en wat jij wilt bereiken. Wij helpen jou dit te ontdekken in een natuurlijke en huiselijke omgeving. Bij ons op school voelen kinderen zich fijn en we genieten van onze successen. Wij gaan voor een gelukkig kind, in een gelukkige groep met gelukkige stamgroepleiders.

Ontwikkelen

Wij zijn allemaal gelijk, maar niemand is hetzelfde. Wij hebben allemaal iets anders nodig om te leren. In onze inspirerende leeromgeving behandelen wij ieder kind bewust ongelijk. Je krijgt dus extra begeleiding als je dat nodig hebt en extra uitdaging als je dat aankunt. Ons onderwijs is altijd in beweging, net als jij.

Samen

Leren doe je samen en je leert het beste als jij je goed voelt. Antonius Abt biedt kleine, veilige scholen waar we oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar. Wij tonen respect voor elkaar, kijken kritisch naar onszelf, praten zaken uit en helpen elkaar. We spelen en sporten samen, bewegend leren helpt ons verbinden.

Eigenaarschap

Wij zijn zelf eigenaar van onze gaven en talenten en van hoe we onze talenten inzetten. We leren kinderen hoe ze regie over hun eigen ontwikkelproces kunnen nemen en hoe we elkaar hierbij kunnen helpen. We vergroten onze kennis, leren samen werken en presenteren onze eigen ontwikkeling.

Verantwoordelijkheid

Op Antonius Abt kijken we steeds wat goed gaat en wat beter kan. We gaan hier met elkaar over in gesprek en maken afspraken. We houden ons aan de gemaakte afspraken en zorgen daarmee samen voor een fijne school voor iedereen. We voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen, samen gaan we duurzaam met materialen en onze omgeving om.