Kernwaarden

Bij alles wat we doen in onze school, ons onderwijsaanbod en onze aanpak gaan we uit van onze kernwaarden:

 • Verantwoordelijkheid 
  We voelen ons verantwoordelijkvoor onszelf, de groep de school en de wereld om ons heen. We vertellen waarom we wat doen en leggen uit waarom we dat zó doen.
           
 • Ontwikkeling
  We vertellen wat er is gebeurd en wat we hebben geleerd. We geven en ontvangen feedback. We evalueren ons gedrag, processen en producten en proberen ons steeds te verbeteren. We presenteren onze ontwikkeling.
   
 • Eigenaarschap 
  We bepalen eigen (leer)doelen en schatten in hoeveel tijd we ervoor nodig hebben om die te bereiken. We stellen onze plannen op tijd bij.         
   
 • Geluk
  Gelukkige kinderen, in een gelukkige klas, met een gelukkig team. Waar ieder kind welkom is en gestelde doelen op een eigen wijze behaald mogen worden. We willen de wereld ontdekken en hem mooier maken.
   
 • Samenwerking 
  We leren en werken in verbinding met elkaar. We verplaatsen ons in anderen en delen met anderen. We geven en volgen aanwijzingen. We helpen en ontvangen hulp en houden ons aan afspraken. Onze school is een gemeenschap die deelt uitmaakt van de maatschappij  waaraan wij een bijdrage willen leveren.