Stamgroepen

Op onze school zitten kinderen van drie leerjaren bij elkaar in een stamgroep.
Daar mag je zijn wie je bent en deel je lief en leed.

Op onze school vind je stamgroepen in een onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (6-9 jaar) en een bovenbouw (9-12 jaar). Alle stamgroepen hebben een eigen naam. Kinderen ervaren in de stangroep hoe het is om ‘jongste’ – ‘middelste’ of ‘oudste’ te zijn. Als jongste leer je om hulp te vragen en als oudste om hulp te bieden. Als middelste mag je genieten van beide rollen. In de stamroep worden talenten van alle kinderen ingezet om andere kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren.

Kinderen blijven drie jaar in de dezelfde stamgroep bij dezelfde groepsleider. Drie jaar tijd om samen te werken aan ontwikkeling en een relatie op te bouwen met elkaar. De groepsleider kent de kinderen en hun ouders goed en kan daarom prima aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben.

Aan het einde van het schooljaar is er een doorstroming van de ‘oudsten’ naar een andere bouw. Hierdoor ben je in drie jaar eerst 'jongste' dan word je 'middelste' en tot slot 'oudste'.