Breinsteijn

Soms hebben kinderen een ontwikkelingsvoorsprong  en is het verrijkingsaanbod in de stamgroep niet voldoende voor hen. Dan is het mogelijk om aangemeld te worden voor het extra aanbod in Breinsteijn.

In Breinsteijn staat het onderzoekend leren centraal. De kinderen worden gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, samen te werken, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Het volledige beleidsplan Breinsteijn vind je binnenkort hier.