Visie

Op Jenaplanschool Antonius Abt werken we samen met de kinderen aan goede resultaten op de basisvakken taal, rekenen, lezen en spelling. Op onze school weten we ook dat leren zoveel meer is dan alleen goed kunnen lezen, rekenen en spellen. Het gaat ook om jezelf presenteren, om samen te kunnen werken, goed te kunnen plannen en jezelf verantwoordelijk te voelen voor keuzes die je maakt en waarom. Onze pedagogisch sterke groepsleiders begeleiden kinderen op hun weg naar de toekomst van morgen. Leren van en met elkaar in een duurzame omgeving stimuleert groepsleiders zichzelf te blijven professionaliseren. Op Antonius Abt werken we actief samen met ouders en professionals om ons heen om het kind te laten groeien en talenten verder uit te bouwen. Antonius Abt streeft elke dag naar een gelukkige dag voor kinderen, medewerkers en professionals.

Op Antonius Abt gaan we uit van ieders unieke kwaliteiten waarmee hij of zij een meerwaarde kan creëren voor onze maatschappij; hierbij richten we ons op talenten en mogelijkheden van kinderen. Bij ons op school leren we kinderen zelf met creatieve oplossingen te komen, we creëren mini-ondernemers voor de toekomst van morgen. Uitdagende thema’s en de wereld om ons heen vormen het hart van ons onderwijs: zo krijgt taalonderwijs betekenis bij het schrijven van een brief aan de Koning, tellen en wegen we de opbrengsten uit onze moestuin tijdens rekenen, reizen we creatief de wereld rond door het bouwen van een Middeleeuwse stad en leren we schilderen volgens technieken van bekende kunstenaars. Wij verbreden het betekenisvol werken door ons taal-, reken- en leesonderwijs te koppelen aan onze thema’s. De samenwerking met ouders staat hoog in het vaandel; wij zijn samen trots op onze kinderen. Ouders zijn bij ons echt welkom, niet alleen na schooltijd, maar ook onder schooltijd. De koffie staat altijd klaar op het Jenaplein.

Antonius Abt gaat uit van de Pedagogische vierhoek. In deze vierhoek staat de ontwikkeling van het kind centraal; het kind, ouders, groepsleiders en de wereld om ons heen ondersteunen het kind in de opvoeding. Antonius Abt vindt het gesprek met kind, ouders, groepsleiders en de directe omgeving heel belangrijk. Samen ondersteunen we het sociaal-emotioneel functioneren, de talenten en de prestaties van onze kinderen.

Op Antonius Abt weten we dat je niet alleen met je hoofd leert, maar ook met je hart en je handen. Wij onderscheiden vier basisactiviteiten waarin wij leren vorm geven: gesprek, spel, werk en viering.