Jouw ontwikkeling

Twee keer per jaar heb jij een gesprek samen met je ouders en je groepsleider over jouw ontwikkeling. Voorafgaand aan het gesprek schrijft de groepsleider een "portret" van jou. In het portret staat wat er goed gaat en waaraan je nog kan werken. Jij schrijft ook voor jezelf een portret. Samen jou, je ouders en de groepsleiders bespreken we beide portretten. Daarna maken we samen met jou en je ouders een plan van aanpak voor de volgende periode. Hierin staat waar jij aan gaat werken, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt.  

Zit je al in groep 8 dan praten we in september met jou en je ouders over het voortgezet onderwijs en geven we een denkrichting voor een keuze hierin. Dit staat opgeschreven in een préadvies. In februari praten we hier samen nog eens over en komen we tot de beste keuze hierin. Hiermee krijg jij je definitieve schooladvies.